söndag 14 december 2008

Regeringens budget för 2008

Sammanfattningen är kort.
Det går bra för Sverige.


Arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar. Under de närmaste åren kommer 200 000 nya jobb till i Sverige. Av dem kan 110 000 förklaras av regeringens politik - jobbskatteavdraget, företagspolitiken, förändringen av a-kassan och stimulanser till företag att anställa dem som står längst från arbetsmarknaden.

(Hämtat från regeringens budget för 2008. Framtiden var onekligen ljusare förr.)

Inga kommentarer: